* ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ - IBAN *

 

 

 

 

!!! Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η    Δ Ι Α Κ Ο Π Η   Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Τ Η Σ  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ !!!

 

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ.

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ